Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

7089 72e4 500
metka
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako viapredictableannie predictableannie
7216 843c 500
metka
metka
1154 0052 500
Człowiek Nuda
Reposted frompredictableannie predictableannie
metka
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
metka
4359 d065
Reposted fromwaste waste viamoai moai
metka
8944 2472
Reposted fromslodziak slodziak viakaatee kaatee
metka
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viamotivate-me motivate-me

July 04 2017

metka
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viacudoku cudoku
metka
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
metka
2336 57ee 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
metka
9181 fe80 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
metka
metka
Reposted fromtwice twice viakaatee kaatee
metka
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viamoai moai
metka
metka
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
metka
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viakaatee kaatee
metka
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl