Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

metka
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viamoai moai
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viamoai moai
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
8443 7b1a
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
metka
8656 4407 500
Reposted frommoai moai
metka
metka
6146 4831
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai
metka
6149 e295
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
5591 568e
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
8611 5235
metka
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
metka
6821 b3c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
metka
5729 da84 500
Reposted frommoai moai
metka
Reposted fromkriokineza kriokineza viakaatee kaatee
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
metka
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
metka
8448 bead
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
metka
2161 e713
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
metka

Zmarły w ubiegłym roku prawnik Wiktor Osiatyński powiedział kiedyś coś takiego: „Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.”

Spójrz rano w lustro i zrozum.

Tak, to ty.

Tak, trudno, losowanie w puli genetycznej mogło być lepsze.

Tak, są ładniejsi.

Tak, są i brzydsi.

Zaakceptuj to. Odjeb się od siebie.

Chcesz zmiany?

Jesteś gruby?

Schudnij.

Jesteś brzydka?

Zrób sobie ryj.

Uważasz, że jesteś głupi?

Przeczytaj coś.

Ale nie bądź chamem.

Po prostu odpierdol się od siebie.

Przedziałek możesz zrobić, albo nie.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl