Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

metka
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaspontaneous spontaneous
metka
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga viashitsuri shitsuri
metka
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaspontaneous spontaneous
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
metka
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaatee kaatee
metka
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakaatee kaatee
metka
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viakaatee kaatee
metka
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaatee kaatee
metka
8294 55cb
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamoai moai
metka
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
metka
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
metka

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku
metka
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
metka
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
metka
5524 aa05 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacudoku cudoku
metka
0482 4260 500
Reposted frompunisher punisher viacudoku cudoku
metka
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viacudoku cudoku
metka
Co więcej, powodzenie, jakiego każdy ma prawo oczekiwać w życiu, powodzenie wynikające z osobistego promieniowania, będzie łatwiej zapewnione, jeśli wyzyskasz wszystkie swoje atuty, zarówno w dziedzinie umysłowości i uczucia, jak i zwykłej zewnętrznej elegancji. Takie połączenie piękna i harmonii odbije się korzystnie nie tylko na twoim sposobie ubierania się, na ruchach i na rysach twarzy, ale także spowoduje blask spojrzenia i czar uśmiechu oraz wywoła dookoła ciebie tę tajemniczą aurę, która potrafi działać na innych jak magnes. Tak więc - w umiejętnym rozwijaniu elegancji osobistej, polegającej na połączeniu wszystkich dodatnich pierwiastków twojej osobowości, leży, jakże często, klucz do powodzenia i do szczęścia w życiu, którego tak naprawdę wszyscy przecież najgłębiej pragniemy.
— Jacqueline du Pasquieur
Reposted fromcudoku cudoku
metka
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku

October 27 2018

metka
4123 0077 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl