Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

metka
2011 e600
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamoai moai
metka
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacudoku cudoku
metka
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viakaatee kaatee
metka
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viakaatee kaatee
metka
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viakaatee kaatee
metka
6125 5374
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
metka
0463 d509
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee

May 18 2017

metka
8566 d60b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphenylethylamine phenylethylamine
metka
metka
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
metka
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
metka
6583 c542 500
Reposted fromhagis hagis viacudoku cudoku
metka
Reposted fromgruetze gruetze viaIriss Iriss
metka
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
metka
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viamoai moai
metka
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viawelcometowonderland welcometowonderland
metka
0287 89c8 500
Reposted frommoai moai

May 12 2017

metka
7272 79f6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl