Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

metka
5241 7abf 500
Reposted frommoai moai viacudoku cudoku
metka
1055 219d
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
metka
4123 edf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
metka
1606 504f 500
metka
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
metka
9140 bd87 500
Reposted fromipo ipo viacudoku cudoku
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
metka
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
7313 45a0 500
Reposted fromget-fit get-fit viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
metka
5891 8c21
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viakaatee kaatee
metka
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viakaatee kaatee
metka
8182 1519
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakaatee kaatee
metka
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viamoai moai
metka
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamoai moai
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamoai moai
metka
7254 c524
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
metka
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamoai moai
metka
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

July 25 2018

metka
3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl