Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

6234 8f24 500
metka
9922 2e57
Reposted fromnamelessberry namelessberry viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
metka
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
metka
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
metka
metka
8087 efff
Reposted fromimradioactive imradioactive viakaatee kaatee
metka
1223 0b73
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
metka
5120 acb8 500
Reposted frommyrla myrla viamoai moai
metka
mimo natłoku sprzecznych emocji i myśli warto zdecydować się na zamknięcie jednego etapu i rozpoczęcie nowego; dopóki nie odważymy się na to, nic nowego, choćby najbardziej upragnionego, zdarzyć się nie może; nie warto odrzucać czy żałować przeszłości, ale docenić każdy etap, który prowadził nas do punktu, w którym jesteśmy. 
— Joanna Heidtman
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamoai moai
metka
Człowiek staje się dorosły nie wtedy, gdy ubrania robią się dla niego za ciasne, ale gdy wyrasta z własnego egoizmu".
— Natasza Socha
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamoai moai
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaIriss Iriss
metka
3496 7f9b
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viamoai moai
metka
Reposted fromkriokineza kriokineza viaIriss Iriss
metka
2459 ae68 500
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
metka
5210 dad3 500
Reposted fromAlcea Alcea viacudoku cudoku
metka
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
metka
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl