Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2020

metka
7354 8b25 500
Reposted frommiischa miischa viakudi kudi
metka
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
metka
metka
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
po naszym rozstaniu umyłam sobie głowę. kupiłam lakierki i trzy nowe kiecki. przez tydzień codziennie tańczyłam z innym chłopakiem i oglądałam głupie filmy. całymi godzinami łaziłam po parku i śmiałam się, gadałam do siebie. podskakiwałam, kiedy nikt nie widział. byłam wolna! kupowałam sobie lizaki i kolorowe pierniki, wpadałam do ludzi wesoła jak skowronek, jeździłam taksówkami, obcięłam włosy.
a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią.
— Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
Reposted fromshakeme shakeme
metka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella

February 25 2020

metka
7905 1f7f
Reposted fromonlyman onlyman viasambaanka sambaanka
metka
metka
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viatake-care take-care
metka
Reposted fromshakeme shakeme viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...